ניהול הלוואות ופיקדונות

מעניקים הלוואות? מקבלים פיקדונות כספיים? מנהלים גמ"ח כספים? מודול הלוואות ופיקדונות יעשה לכם סדר בניהול התיקים הגביה והתשלומים

הלוואות 

הקמת תיקי הלוואה הכוללים: סטטוס תיק ההלוואה (בקשה, מאושר וכד'), ניהול תעדוף לתיקים, מטרת ההלוואה, פרטי מלווים, פרטי ערבים, בטחונות, שעבודים, פריסת תשלומים, ניהול עמלות גביה, גביה בכל אופני התשלום

ערכית שנויים בתיקי הלוואה ובפריסת התשלומים

אפשרות להגדרות תיקים אוטומטית ע"פ יעוד ההלוואה

סגירת תיקי הלוואה

פיקדונות 

הקמת תיקי פיקדונות מסוגים שונים (כולל הפקדות הורים עם שיוך לילד), פרטי מפקידים, תוכנית התחייבות, גביה בכל אופני התשלום

עריכת שנויים בתיקי הפקדה ובפריסה

משיכת הפקדות

דוחות ומעקב יתרות

שיוך תיקים

גביה 

גביה בכל אופני התשלום גם בהו"ק (בילינג, פעימות)

ניהול פריסת תשלומים וניהול שנויים ועדכונים בגביה

גביה בהצמדה למדד / מט"ח

 

דוחות 

ביצוע מעקב ודוחות לתיקים

דוח חזרות תשלומים

דוחות הכנסות מפולחים ומפורטים

 

מסמכים 

תיוק מסמכים בתיקי לקוח, הנפקת אישורים, מעקב קבלת טפסים

 

מודול זה מגיע במשולב עם ניהול קשר לקוחות CRM 

 

תפריט
Call Now Button